Emissies naar lucht door de doelgroep Energievoorziening, 1990-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

 199019951998199920002001*
       
 miljoen kg
       
Zwaveldioxide (SO2)451711131717
Vuurhaarden451611131717
Proces/overige0,250,210,110,0790,100,10
Stikstofoxiden (NOx)806445555055
Vuurhaarden795844555055
Proces/overige0,990,280,550,490,490,091
Koolmonoxide (CO)152125292830
Vuurhaarden101420242425
Proces/overige5,06,95,24,54,34,6
       
Kooldioxide (CO2)41 08545 99348 15745 47549 80352 752
Vuurhaarden40 67345 53847 58845 09646 42552 234
Proces/overige385455568379446518
Fijn stof1,60,680,641)1)2)
Vuurhaarden1,50,400,411)1)2)
Proces/overige0,100,290,231)1)2)
VOS 3)262622222122
Vuurhaarden2,03,62,84,03,94,1
Proces/overige242219181718
       
Methaan (CH4)181174150150137140
Vuurhaarden2,74,24,15,95,65,9
Proces/overige178170146144131134
Distikstofoxide (N2O)0,350,380,340,370,370,40
Vuurhaarden0,350,380,340,330,370,40
Proces/overige0,0000,0000,0000,0370,0000,000
       
Bron: CCDM (2002).CBS/MC/okt02
1) Onvolledige waarneming in 1999; cijfer niet beschikbaar.
2) De schatting van 2001 wordt gebaseerd op de cijfers van 2000 en is door onvolledige waarneming in 2000 niet mogelijk.
3) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling emissies naar lucht

Ten opzichte van 1999 zijn de emissies van zwaveldioxide in 2000 en 2001 met 25% toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De toename van de andere emissies van 2001 ten opzichte van 2000 zijn voor een groot deel het gevolg van een grotere inzet van steenkool en aardgas in het vierde kwartaal van 2001 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2000.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 en 2000 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr.6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de doelgroep Energievoorziening, 1990-2001 (indicator 0121, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.