Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De emissies van vrijwel alle belangrijke stoffen door de energievoorziening zijn sinds 1990 afgenomen. Een uitzondering is de emissie van kooldioxide, die licht blijft toenemen.

 199019951999200020012002
       
 miljoen kg     
       
Zwaveldioxide (SO2)451712151614
Vuurhaarden451612151613
Proces/overige0,250,220,0790,100,100,15
Stikstofoxiden (NOx)806455534850
Vuurhaarden796455534750
Proces/overige0,990,280,490,0910,180,02
Koolmonoxide (CO)152129282628
Vuurhaarden101524242124
Proces/overige5,06,94,54,34,64,3
       
Kooldioxide (CO2)41 05845 99345 47549 80352 72654 249
Vuurhaarden40 67345 53845 09649 24852 16953 711
Proces/overige385455379555557538
Fijn stof1,60,681)0,370,450,61
Vuurhaarden1,50,401)0,300,350,49
Proces/overige0,100,291)0,070,110,12
VOS 2)262622212018
Vuurhaarden2,03,64,03,92,42,4
Proces/overige242218171716
       
Methaan (CH4)181174150137140122
Vuurhaarden2,74,25,95,75,53,7
Proces/overige178170144131134118
Distikstofoxide (N2O)0,350,380,370,370,360,31
Vuurhaarden0,350,380,360,370,260,31
Proces/overige0,0000,0000,0370,0000,100,000
       
Bron: CCDM (2004).CBS/MC/apr04/0121
1) Onvolledige waarneming.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Na 1999 lichte toename emissies zwaveldioxide en kooldioxide

Na een daling van de emissies van zwaveldioxide tot 1999 zijn de emissies daarna weer toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De veranderingen van de emissies van 2002 ten opzichte van 2001 zijn voor een groot deel het gevolg van een verandering van inzet van steenkool en aardgas in de betreffende jaren.Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit is de emissie van CO2 licht toegenomen.

Emissie van metaan

Methaan komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Technische toelichting

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de energievoorziening, 1990-2002 (indicator 0121, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.