Emissies naar lucht door de Energievoorziening, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ten opzichte van 1990 vertonen de emissies van alle macrostoffen een dalende trend. Uitzondering hierop is de emissie van kooldioxide die licht blijft stijgen.

 199019951999200020012002*
      
miljoen kg    
Zwaveldioxide (SO2)451713151617
Vuurhaarden451613151617
Proces/overige0,250,220,0790,100,100,07
Stikstofoxiden (NOx)806455504848
Vuurhaarden796455504748
Proces/overige0,990,280,490,0910,180,02
Koolmonoxide (CO)152129282625
Vuurhaarden101524232121
Proces/overige5,06,94,54,34,64,3
       
Kooldioxide (CO2)41 05845 99345 47549 80352 78953 104
Vuurhaarden40 67345 53845 09649 24852 23152 484
Proces/overige385455379555557620
Fijn stof1,60,681)0,370,460,45
Vuurhaarden1,50,401)0,300,350,37
Proces/overige0,100,291)0,070,110,07
VOS 2)262622212018
Vuurhaarden2,03,64,03,92,32,2
Proces/overige242218171715
 
Methaan (CH4)181174150137140125
Vuurhaarden2,74,25,95,65,44,9
Proces/overige178170144131134120
Distikstofoxide (N2O)0,350,380,370,370,360,38
Vuurhaarden0,350,380,330,370,250,38
Proces/overige0,0000,0000,0370,000,100,00
       
Bron: CCDM, 2003.CBS/MC/aug03/0121
1) Onvolledige waarneming.
2) Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

Ontwikkeling emissies naar lucht

Na een daling van de emissies van zwaveldioxide tot 1999 zijn de emissies daarna weer toegenomen. Dit komt door een grotere inzet van steenkool bij de elektriciteitproductie en het hogere zwavelgehalte van de steenkool dan voorheen. De veranderingen van de emissies van 2002 ten opzichte van 2001 zijn voor een groot deel het gevolg van een verandering van inzet van steenkool en aardgas in de betreffende jaren.Door een hogere elektriciteitsproductie en een lagere invoer van elektriciteit is de emissie van CO2 licht toegenomen.

Emissie van methaan

Methaan komt vooral vrij bij de winning van olie en aardgas. Er worden maatregelen getroffen om de emissie te laten afnemen.

Bronnen van de emissies

De emissies worden veroorzaakt door:

Methodiek

De tabel geeft de actuele emissies van stoffen die naar de lucht.

In verband met een onvolledige waarneming in de Milieuverslagen over 1999 bij deze doelgroep, zijn de emissies van fijn stof niet beschikbaar.

Bronnen

  • CCDM (2003). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2001 en ramingen 2002. Datawarehouse-Emissieregistratie. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag. Beschrijvingen van de berekeningsmethodiek vindt u in de meta-informatie van de Emissiemonitor op de website van de Emissieregistratie.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
36
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door de Energievoorziening, 1990-2002 (indicator 0121, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.