NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001*Broeikas- effectVerzuringVermestingAfval- beheer1)Toegevoegde waarde in basisprijzen
        
   %    
Emissie door producenten  100100100100100
  
Landbouw en visserij13,744,084,03,92,7
Delfstoffenwinning2,60,40,15,43,0
Industrie     
w.v.6,44,90,42,40,7
aardolie-industrie14,82,55,238,32,6
chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie9,83,56,069,612,3
overige industriële bedrijven     
      
Energie- en waterleidingbedrijven25,76,41,42,01,5
Bouwnijverheid0,91,20,826,15,9
Handel, horeca en reparatie2,81,60,58,914,9
Vervoer     
w.v.     
vervoer over land4,36,92,12,22,3
vervoer over water3,717,63,48,30,4
vervoer door de lucht5,84,51,20,20,7
dienstverlening t.b.v. vervoer0,20,20,11,31,3
      
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie2,21,70,512,428,8
Milieudienstverlening3,40,6-6,6-91,10,7
Overige diensten3,64,00,910,222,4
 
Bron: CBS, 2002.CBS/MC/okt02
1) De gegevens hebben betrekking op 2000.

Emissies en milieuthema's: de rol van producenten

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 3,4% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren dragen 12,9% bij aan de CO2-emissies van Nederlandse ingezetenen, hiervan wordt bijna 75% geëmitteerd in het buitenland.

Toelichting

In de tabel worden de bijdragen van verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's onderling met elkaar vergeleken. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de Nationale rekeningen (toelichting). De milieudienstverlening heeft een negatieve bijdrage aan de thema's Afvalbeheer en Vermesting. Dit komt omdat in deze tabel per bedrijfstak de netto emissie wordt weergegeven, ofwel de emissie waarvan de reiniging is afgetrokken.

Bronnen

  • CBS (2002). Nationale Rekeningen 2001. Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2001 (indicator 0214, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.