Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De landbouw levert de grootste bijdrage aan de verzuring en vermesting; de energievoorziening aan het milieuthema Klimaatverandering.

2003* Klimaat-verandering Verzuring Vermesting Afval1) Toegevoegde waarde basisprijzen
           
  %        
           
Emissie door producenten 100 100 100 100 100
           
Landbouw en visserij 12,2 32,1 57,5 7,8 2,4
Delfstoffenwinning 2,5 0,5 0,1 0,2 2,6
           
Industrie 29,0 10,8 9,7 29,9 14,4
w.v. voedings- en genotmiddelenindustrie 2,4 0,7 3,8 17,5 3,1
  textiel- en lederindustrie 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3
  papierindustrie, uitgeverijen en drukkerijen 1,1 0,3 0,8 1,4 1,7
  aardolie-industrie 6,4 4,7 0,3 0,3 0,5
  chemische industrie, rubber- en kunststofindustrie 13,0 2,2 3,8 2,8 2,3
  basismetaalindustrie 3,6 1,5 0,2 4,1 2,1
  metaalproducten- en machine-industrie 0,6 0,2 0,1 0,6 2,1
  overige industriële bedrijven 1,8 1,2 0,4 3,3 3,7
Energie- en waterleidingbedrijven 26,9 5,9 1,2 3,1 1,8
Bouwnijverheid 0,9 1,0 3,3 45,9 5,7
Handel, horeca en reparatie 3,0 2,0 0,6 3,5 13,9
           
Vervoer 15,2 42,6 8,8 0,9 4,3
w.v. vervoer over land 4,2 8,6 2,4 . 2,2
  vervoer over water 4,9 29,0 5,2 . 0,3
  vervoer door de lucht 5,9 4,9 1,3 . 0,5
  dienstverlening t.b.v. vervoer 0,2 0,2 0,0 . 1,3
           
Zakelijke dienstverlening, verhuur en communicatie 2,3 1,9 0,8 1,4 29,0
Milieudienstverlening 3,9 0,7 17,2 5,4 0,7
Overige diensten 4,0 2,5 0,6 1,9 23,9
           
Bron: CBS (2004). CBS/MNC/sept04/0214
1) Cijfers 2002. Let op, de cijfers over afval zijn onlangs aangepast (feb 2007).

De rol van producenten in milieuthema's

De landbouw is een relatief milieu-intensieve bedrijfstak met een beperkte bijdrage in de toegevoegde waarde. Het omgekeerde is waarneembaar voor zakelijke en overige dienstverlening; deze bedrijfstakken genereren samen de hoogste toegevoegde waarde met een relatief lage milieudruk. De transportsectoren (vervoer over land, water en door de lucht) die tezamen 4,3% van de Nederlandse toegevoegde waarde genereren dragen 15,2% bij aan de CO2-emissies van Nederlandse ingezetenen.

Referenties

  • CBS (2004). Nationale Rekeningen 2003. CBS, Voorburg/Heerlen.

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

De tabel geeft de bijdragen van de verschillende economische activiteiten aan een aantal milieuthema's. De procentuele aandelen van bedrijven in de totale productie van emissies worden vergeleken met de aandelen in de toegevoegde waarde.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). NAMEA: bijdragen van economische activiteiten aan milieuthema's en bruto toegevoegde waarde, 2003 (indicator 0214, versie 05 , 24 augustus 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.