Aanvoer en gebruik van energiedragers in Nederland, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

 TotaalSteenkool en steenkool-producten1)Aardolie en aardolie-producten2)AardgasStoom uit kernenergieElektriciteitOverige energie3)
 
 PJ
Toevoer
Winning2 563-1002 35241465
Invoer7 8998096 372641-77-
Onttrokken aan voorraad-11-3-80---
 
Onttrekking
Binnenlands verbruik3 1453511 1131 508416665
w.v.energie- bedrijven4)65926220247441-261-60
 afnemers energetisch2 44583889921-353200
 afnemers grondstof41722113--26-75
Uitvoer6 5464544 5911 486-15-
 
Bunkers760-760----
w.v.scheepvaart625-625----
 luchtvaart135-135----
         
Bron: CBS.     CBS/MC/okt02
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water (onder andere door verbranden van hout).
4) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven en raffinaderijen.

Toevoer en onttrekking

In de Energie: inleiding en beleid voor Nederland zijn de posten 'toevoer', 'onttrekking' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang. In ons land worden vooral aardgas en aardolie gewonnen. Daarnaast worden ook energiedragers ingevoerd, vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit. Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer (winning plus invoer). De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Methodiek

Energie: inleiding en beleid worden niet tot het Nederlandse energiegebruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het gebruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats. De negatieve getallen in de tabel duiden op het gebruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).De winning van elektriciteit betreft de winning uit waterkracht, windenergie en zonne-energie. Om deze gewonnen hoeveelheid Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2022 (4 PJ) met een conventionele elektriciteitscentrale te produceren zou een inzet van 9,2 PJ aan aardgas nodig zijn.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en gebruik van energiedragers in Nederland, 2001 (indicator 0053, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.