Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Slechts een derde deel van de aanvoer van energiedragers in Nederland wordt ook in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

 TotaalSteenkoolAardolie AardgasStoom ElektriciteitOverige
  enen uit energie3)
  steenkool-aardolie- kernenergie  
  producten1)producten2)    
 
ToevoerPJ      
Winning2515-1342 27240465
Invoer79135896 446803-75-
Onttrokken        
aan voorraad6210521---
 
Onttrekking
Binnenlands verbruik3 14035511181 500406364
w.v.energiebedrijven4)65626418448940-265-56
 afnemers        
 energetisch2 44184911898-355193
 afnemers        
 grondstof46723114--26-72
Uitvoer6 5922444 7571 575-16-
 
Bunkers758-758----
w.v.scheepvaart617-617----
 luchtvaart141-141----
 
Bron: CBS.CBS/MC/okt03/0053
1) Onder andere bruinkool, cokesoven- en hoogovengas.
2) Onder andere petrocokes, lpg en restgassen.
3) Zoals stoom, warm water (onder andere door verbranden van hout).
4) Elektriciteit- en warmteproductiebedrijven, winningsbedrijven, vuilverbranding, distributiebedrijven en raffinaderijen.

Toevoer en onttrekking

In de Energie: inleiding en beleid voor Nederland zijn de posten 'toevoer', 'onttrekking' (waaronder het binnenlands verbruik) en 'bunkers' van belang. In ons land worden vooral aardgas en aardolie gewonnen. Daarnaast worden ook energiedragers ingevoerd, vooral ruwe aardolie, steenkool, aardgas en elektriciteit. Het binnenlands verbruik omvat slechts eenderde deel van de totale toevoer (winning plus invoer). De gewonnen en ingevoerde energiedragers, worden niet geheel in Nederland verbruikt. Er is een belangrijke doorvoer van ruwe aardolie en aardolieproducten.

Technische toelichting

Energie: inleiding en beleid worden niet tot het Nederlandse energieverbruik gerekend. Het betreft hier brandstoffen die gebruikt worden in de internationale scheep- en luchtvaart; het verbruik vindt hoofdzakelijk in het buitenland plaats. De negatieve getallen in de tabel duiden op het verbruik van energiedragers uit voorraden, respectievelijk de productie van energiedragers (bij energiebedrijven en afnemers grondstof).De winning van elektriciteit betreft de winning uit waterkracht, windenergie en zonne-energie. Om deze gewonnen hoeveelheid Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2022 (4 PJ) met een conventionele elektriciteitscentrale te produceren zou een inzet van 9,2 PJ aan aardgas nodig zijn.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aanvoer en verbruik van energiedragers in Nederland, 2002 (indicator 0053, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.