Afval

Gft-afval verwerkers, 1989-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) dat wordt aangeboden voor compostering en vergisting neemt licht af.

Aanbod gft-afval voor compostering/vergisting stabiliseert

Sinds eind jaren tachtig zijn gemeenten aangespoord (later in 1994 verplicht) groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) bij huishoudens gescheiden in te zamelen. Na de invoering van de afvalscheiding bij huishoudens hebben provincies en gemeenten in een aantal jaren gezorgd voor voldoende verwerkingscapaciteit. Hierdoor kon in de eerste helft van de jaren negentig het gescheiden inzamelen en composteren van gft-afval een hoge vlucht nemen. Vanaf 1995 is er sprake van een stabilisatie. Beide ontwikkelingen worden weerspiegeld in de hoeveelheid gft-afval in het huishoudelijk restafval.


De laatste jaren is er een lichte afname van het gft-afval dat aangeboden wordt bij gft-verwerkers, zowel wat in het restafval zit, als wat wordt aangeboden voor composteren.
De tabel heeft betrekking op composteer- en vergistingsinstallaties die bestemd zijn voor de verwerking van gescheiden ingezameld gft-afval bij huishoudens. Naast gft-afval hebben deze installaties ook ander organisch materiaal verwerkt en er zijn ook composteerinstallaties waarin uitsluitend organisch afval van bedrijven en tuinafval wordt verwerkt.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Gft-afval verwerkers

Omschrijving

Aantal composteer- en vergistingsinstallaties, de verwerkingscapaciteit en de bij het composteerproces overblijvende afvalstoffen.

Verantwoordelijk instituut

Agentschap NL (Uitvoering Afvalbeheer)

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de composteerbedrijven

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2011). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2010. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2012). Gft-afval verwerkers, 1989-2010 (indicator 0395, versie 11 , 10 januari 2012 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.