Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 455

 1. Rode Lijst Indicator van zoetwater- en landfauna, 1995-2021

  Indicator | 9 augustus 2022

  Zoetwatersoorten op de Rode Lijst zijn sinds 1995 gemiddeld iets minder ernstig bedreigd. Van de landfauna is het aantal bedreigde soorten toegenomen, evenals de gemiddelde mate… meer

 2. Mestproductie door de veestapel, 1986-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  Als gevolg van diverse wettelijke regelingen is de productie van dierlijke mest door de Nederlandse veestapel na 1986 gedaald. In 2021 is 82 procent van de mestproductie afkomstig… meer

 3. Mestproductie bij gebruiksnormen: bedrijven met overproductie, 2000-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  In 2021 produceerden drie van de vier melkveebedrijven meer dierlijke mest dan volgens de gebruiksnormen op eigen grond mag worden aangewend. Van de hokdierbedrijven had zelfs 92… meer

 4. Stikstof en fosfaat in dierlijke mest en kunstmest, 1990-2021

  Indicator | 8 augustus 2022

  Er zijn grote regionale verschillen in de productie van dierlijke mest en de mineralen stikstof en fosfaat. De productie is het grootst in gebieden met veel intensieve veehouderij:… meer

 5. Afzet van zuiveringsslib naar bestemming, 1981-2020

  Indicator | 3 augustus 2022

  Het meeste zuiveringsslib van waterzuiveringsinstallaties wordt verbrand. De verbranding vindt plaats in zogeheten mono-verbranders waar alleen zuiveringsslib wordt verbrand, in… meer

 6. Opgesteld vermogen zonnestroom, 2018-2020

  Indicator | 16 augustus 2022

  In 2020 is het opgestelde vermogen van zonnepanelen 10.949 megawatt. Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Grootschalig vermogen (van… meer

 7. Interconnectiecapaciteit elektriciteit, 2015- 2021

  Indicator | 29 juli 2022

  Voor de uitwisseling van elektriciteit heeft Nederland verbindingen met Duitsland, BelgiĆ«, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Noorwegen. In de periode 2015 tot met 2021… meer

 8. Index Natuur en Landschap

  Indicator | 14 juli 2022

  De Index Natuur en Landschap geeft het voorkomen en de ligging van de typen natuur die er in Nederland zijn en is de basis voor de natuurbeheerplannen van de provincies. Provincies… meer

 9. Trends in kwaliteit van landnatuur en water, 1990- 2020

  Indicator | 12 juli 2022

  Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van alle typen landnatuur achteruitgegaan. Sinds 1990 stijgt de natuurkwaliteit van zoet oppervlaktewater licht. De daling van de gemiddelde… meer

 10. Aanbod en verbruik van elektriciteit, 1990-2021

  Indicator | 5 juli 2022

  In 2021 bedroeg het totale aanbod van elektriciteit 122 miljard kWh, 1 miljard kWh hoger dan in 2020. De binnenlandse elektriciteitsproductie nam met 2 miljard kWh af, terwijl het… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.