Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 457

 1. Geschiktheid ruimtelijke condities landnatuur, 2021

  Indicator | 28 juni 2022

  Met de sinds 1990 toegenomen oppervlakte aan nieuwe natuur is ook de ruimtelijke samenhang van de natuur op het land verbeterd. Echter, een aanzienlijk deel van het Natuurnetwerk… meer

 2. Trend van vogels in stedelijk gebied, 2007-2020

  Indicator | 24 juni 2022

  De gezamenlijke trend van 83 voorkomende vogelsoorten in stedelijk gebied daalt licht. Het gaat hierbij vooral om soorten van het groene milieu. Watervogels en de slechtvalk gaan… meer

 3. Trends van soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, 1990-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Van de Nederlandse soorten die onder de Europese Habitatrichtlijn vallen nemen er meer toe dan af. Bij de broedvogels van de Vogelrichtlijn houden vooruitgaande en achteruitgaande… meer

 4. Trend van zoogdieren, 1995-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  Zoogdieren zijn als groep gemiddeld toegenomen sinds 1995. De toename vlakt in recente jaren wel af. … meer

 5. Rode Lijst Indicator, 1995-2021

  Indicator | 22 juni 2022

  Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. … meer

 6. Concentratie ozonlaagafbrekende stoffen, 1978-2020

  Indicator | 22 juni 2022

  De concentratie van ozonlaagafbrekende stoffen in de atmosfeer daalt langzaam verder. … meer

 7. Muskusrat, 1950-2021

  Indicator | 15 juni 2022

  De muskusrat heeft zich sinds de jaren zestig van de vorige eeuw snel over ons land verspreid. Sinds zijn verschijnen in Nederland wordt de muskusrat bestreden; de bestrijding is… meer

 8. Productie van drinkwater, 1950-2020

  Indicator | 15 juni 2022

  De drinkwaterproductie is na een periode van dalende en constante jaren de laatste jaren weer aan het stijgen. Dit komt door bevolkingstoename en economische groei, maar ook door… meer

 9. Stortplaatsen, aantal en capaciteit, 1991-2020

  Indicator | 14 juni 2022

  Het milieubeleid is gericht op het terugdringen van het storten van afval. Het aantal stortplaatsen en de hoeveelheid gestort afval is dan ook sterk afgenomen sinds 1991. De… meer

 10. Vrijgekomen niet-gevaarlijk industrieel afval naar afvalcategorie

  Indicator | 14 juni 2022

  In 2020 kwam 13.3 miljoen ton niet-.gevaarlijk afval vrij uit de industrie. Dit is 2,6 procent minder dan in het voorgaande jaar. Sinds 2017 daalt daarmee de hoeveelheid afval in… meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.