Vernieuwd

De informatie in het Compendium voor de Leefomgeving wordt regelmatig geactualiseerd. Hieronder ziet u een overzicht van indicatoren waarvan de informatie recent is geactualiseerd.

Resultaat 1 t/m 10 van de 456

 1. Afval van huishoudens per inwoner, 1950-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  Door de toegenomen welvaart is de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner sinds 1950 bijna verviervoudigd. Ook de samenstelling van het afval is sterk veranderd. … meer

 2. Afval van huishoudens, 1985-2021

  Indicator | 30 januari 2023

  In de jaren tachtig en negentig is de hoeveelheid huishoudelijk afval die jaarlijks in Nederland vrijkomt sterk toegenomen. Van 2001 tot en met 2007 is de groei veel minder, en… meer

 3. Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2020

  Indicator | 30 januari 2023

  In 2020 bedragen de bruto kosten voor natuur en landschap bijna 1,4 miljard euro. Dat is een toename van 7 procent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Het grootste deel bestaat… meer

 4. Herkomst stikstofdepositie, 2021

  Indicator | 27 januari 2023

  Alle bekende Nederlandse bronnen samen dragen voor 71% bij aan de gemiddelde stikstofdepositie in Nederland. Daarbij levert de agrarische sector met 50% verreweg de grootste… meer

 5. Beek- en poldervissen van de Habitatrichtlijn, 1990-2021

  Indicator | 25 januari 2023

  Er komen zeven soorten beek- en poldervissen voor in de bijlagen van de Habitatrichtlijn. Op één soort na hebben ze allemaal een ongunstige staat van instandhouding. In de… meer

 6. Stikstof-efficiëntie van de Nederlandse landbouw, 1990- 2020

  Indicator | 24 januari 2023

  Mede door het meststoffenbeleid is de stikstof-efficiëntie (NUE) van de Nederlandse landbouwsector tussen 1990 en 2020 toegenomen van 30% naar 50%. De NUE van een gemiddeld… meer

 7. Biologische bestrijding van plagen in de glastuinbouw, 2012-2020

  Indicator | 24 januari 2023

  In 2020 zijn plaaginsecten en spintmijten in negen glastuinbouwgewassen op 95 procent van het areaal op biologische wijze bestreden, door bijvoorbeeld sluipwespen of roofmijten. In… meer

 8. Herkomst verzurende depositie, 2021

  Indicator | 24 januari 2023

  Ongeveer 68% van de verzurende depositie in Nederland is afkomstig van Nederlandse bronnen. De Nederlandse landbouw heeft daar een aandeel in van 46%. De verzurende depositie in… meer

 9. Ultrafijnstof in de lucht

  Indicator | 27 januari 2023

  Ultrafijnstof zijn hele kleine deeltjes die in de lucht zweven. Het wordt steeds duidelijker dat deze deeltjes effecten kunnen hebben op de gezondheid. Voor ultrafijnstof bestaan… meer

 10. Vegetatie van landschapselementen in het agrarisch gebied, 1999-2020

  Indicator | 11 januari 2023

  Het aantal plantensoorten in landschapselementen in het agrarisch gebied neemt af. Vooral stikstofmijdende soorten nemen af. … meer

Filters

Thema

Onderwerpen

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.