Landbouw en milieu

Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Akkerbouw- Tuinbouw- Blijvende Graasdier- Hokdier- Combinaties Totaal
  bedrijven bedrijven teelt bedrijven bedrijven van  
      bedrijven     bedrijven  
 
  aantal bedrijven1)  
1991 91 106 39 139 - 64 439
1995 106 122 40 158 12 83 521
1998 88 103 42 353 10 109 705
1999 85 128 47 373 21 132 786
2000 105 144 51 434 31 141 906
2001 120 141 56 507 41 159 1 024
 
  ha  
1991 3 037 322 138 4 363 - 1 367 9 227
1995 5 117 316 175 5 383 11 1 787 12 790
1998 5 083 324 163 11 234 54 2 801 19 661
1999 4 722 491 231 12 818 99 3 150 21 511
2000 5 704 702 309 16 162 142 3 854 26 874
2001 6 866 518 327 19 292 273 3 733 31 009
               
Bron: CBS, LEI. CBS/MC/okt02
1) Geheel biologische bedrijven.

Ontwikkeling areaal biologische landbouw

Het areaal biologische landbouwgrond in het totale landbouwareaal is beperkt (1,6% in 2001), maar de groei is sterk. Tussen 2000 en 2001 nam de oppervlakte met 15% toe. Flevoland, Friesland en Gelderland hebben het grootste areaal biologische landbouw. In alle provincies, met uitzondering van Limburg, is het biologische areaal tussen 1995 en 2001 toegenomen.In vergelijking met andere Europese landen is de biologische landbouwsector in ons land klein. In andere landen zoals Oostenrijk (10%), Zwitserland (6,5%) en Zweden (3,5%) is het aandeel biologische landbouwgrond aanmerkelijk groter (Van der Linden, 1999).

Toelichting biologische landbouw

Bij de biologische landbouw wordt geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Daarnaast zijn er voorschriften voor het gebruik van krachtvoer en diergeneesmiddelen en voor de mogelijkheid voor dieren om naar buiten te gaan. Een landbouwbedrijf mag pas de producten als biologisch verkopen als het een omschakelingsperiode van één tot twee jaar heeft ondergaan en aan de normen van een Biologische voedingsmiddelen heeft voldaan.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer gegevens over het aantal biologische bedrijven de oppervlakten biologische landbouw zijn te vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Biologische landbouw: aantal bedrijven en areaal, 1991-2001 (indicator 0011, versie 03 , 8 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.