Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2001*

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1995 1998 1999 2000* 2001*
           
index (1995=100)      
Voedingsmiddelen 100 104,8 105,3 107,0 106,7
Genotmiddelen 100 104,8 106,7 107,6 107,9
Duurzame consumptiegoederen 100 119,4 129,3 136,7 135,8
w.o. huishoudelijke apparaten 100 123,6 132,8 155,4 159,8
  vervoermiddelen en onderdelen 100 121,0 135,4 137,5 126,3
  Overige goederen en diensten 100 112,2 117,0 120,9 123,3
w.o. motorbrandstoffen 100 104,3 106,1 105,0 105,9
  verwarming, verlichting en water 100 100,3 99,7 100,7 103,4
             
Werkelijke individuele binnenlandse consumptie 100 112,1 117,4 121,7 123,4
Werkelijke individuele consumptie nationaal 100 112,3 117,6 121,8 123,3
           
Bron: CBS.       CBS/MC/okt02

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de steeds toenemende welvaart in Nederland.

Methodiek

Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks beschikbaar.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op Statline (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Consumptieve bestedingen, 1995-2001* (indicator 0032, versie 03 , 10 oktober 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.