Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2003 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens iets afgenomen ten opzichte van 2002.

  1995    1999    2000    2001    2002*    2003*
             
  index (1995=100)        
             
Voedingsmiddelen 100 105,3 106,8 107,1 108,2 108,1
Genotmiddelen 100 106,7 108,1 108,1 108,4 108,2
Duurzame consumptiegoederen 100 129,3 136,6 136,4 138,8 133,7
w.o.            
huishoudelijke apparaten 100 132,8 156,8 160,0 167,7 169,2
vervoermiddelen en onderdelen 100 135,4 137,3 130,0 141,6 137,1
Overige goederen en diensten 100 117,0 120,8 123,1 124,7 124,5
w.o.            
motorbrandstoffen 100 106,1 105,0 106,8 107,1 107,6
verwarming, verlichting en water 100 99,7 100,5 102,6 100,9 102,3
               
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 100 117,8 121,9 123,4 125,0 123,8
Werkelijke individuele consumptie 100 115,9 119,8 121,9 124,3 124,1
             
Bron: CBS (2004). CBS/MC/sep04/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Een afvlakking van de consumptie door de stagnerende economie is pas echt in 2003 waarneembaar (CBS, 2004). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de aankoop van duurzame consumptiegoederen.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks van de consumptieve bestedingen beschikbaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (indicator 0032, versie 05 , 13 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.