Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2004 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2003.

  2001 2002 2003* 2004*
         
  index (2001=100)    
         
Voedingsmiddelen 100 101,1 101,5 103,7
Genotmiddelen 100 100,2 100,2 98,1
Duurzame consumptiegoederen 100 100,9 97,8 96,5
w.o. huishoudelijke apparaten 100 104,5 107,3 109,1
  vervoermiddelen en onderdelen 100 108,4 107,1 102,4
Overige goederen en diensten 100 101,1 101,1 102,0
w.o. motorbrandstoffen 100 101,2 102,1 101,3
  verwarming, verlichting en water 100 97,9 100,1 100,9
           
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 100 101,0 100,4 100,8
Werkelijke individuele consumptie 100 101,5 101,5 101,8
         
Bron: CBS (2005). CBS/MNC/sep05/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2004 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2003, ondanks de groei van de economie van 2,5 % in 2004. Enige toename was waarneembaar bij de consumptie van voedingsmiddelen en een afname bij de consumptie van duurzame consumptiegoederen (vervoermiddelen).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Onlangs heeft een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen over het jaar 2001. De cijfers over de voorgaande jaren zullen worden teruggerekend tot 1969. Deze reeks is nog niet beschikbaar.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Consumptieve bestedingen, 1995-2004 (indicator 0032, versie 06 , 27 september 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.