Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 1995-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2005 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004.

  1995 2000 2003 2004* 2005*
           
  index (2000=100)      
           
Voedingsmiddelen 91,2 100 102,1 104,7 104,9
Genotmiddelen 93,4 100 101,9 99,7 99,1
Duurzame consumptiegoederen 70,9 100 99,3 98,5 99,4
w.o. huishoudelijke apparaten 63,5 100 109,9 111,0 117,9
  vervoermiddelen en onderdelen 73,5 100 100,8 98,4 93,1
Overige goederen en diensten 81,4 100 103,8 105,3 106,5
w.o. motorbrandstoffen 92,2 100 106,1 106,4 105,6
  verwarming, verlichting en water 98,5 100 83,8 84,3 83,6
             
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands) 80,5 100 102,5 103,5 104,5
Werkelijke individuele consumptie 82,5 100 104,1 104,9 105,6
           
Bron: CBS (2006). CBS/MNC/aug06/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is in 2005 nauwelijks toegenomen ten opzichte van 2004, ondanks de groei van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse economie met 3,2 % in 2005. Een lichte toename is te constateren bij de consumptie van duurzame consumptiegoederen (huishoudelijke apparaten).

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2006). Consumptieve bestedingen, 1995-2005 (indicator 0032, versie 07 , 8 september 2006 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.