Aantal autowrakken, 1996-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 300 duizend voertuigen buiten gebruik gesteld vor sloop; ongeveer 95% hiervan zijn personenauto's.

  Eenheid1996199719981999200020012002
          
Personenauto'sx 1 000253259247271310304295
  miljoen kg223227217238275271264
Bedrijfsauto's        
w.v.bestelauto'sx 1 00010,911,311,4131516,116,4
  miljoen kg1212,312,614,517,318,418,9
 overige 1)x 1 0002,42,61,82,12,12,62,3
  miljoen kg15,91711,113,613,317,214,9
          
Bron: CBS.CBS/MC/mei03
1) Zoals vrachtauto's, trekkers en autobussen.

Ontwikkeling aantal autowrakken

Ieder jaar wordt circa 5% van het Nederlandse motorvoertuigenpark buiten gebruik gesteld voor sloop. In 2002 zijn circa 315 000 voertuigen voor demontage vrijgekomen, waarvan 295 000 personenauto's (circa 95%). In gewicht bedroeg de bijdrage van personenauto's bijna 90% van het totale aanbod van bijna 300 miljoen kg. Het gemiddelde leeggewicht van voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's was in 2002 respectievelijk 900 kg en 1 810 kg.

Relevantie

Hoewel autowrakken qua gewicht slechts 1% bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Methodiek

Het aantal autowrakken dat jaarlijks vrijkomt wordt berekend op basis van het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechiek en Informatie). In de gegevens zijn niet de voertuigwrakken opgenomen die voor sloop geïmporteerd worden.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden op Statline (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Aantal autowrakken, 1996-2002 (indicator 0135, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.