Demontage van voertuigwrakken, 1996-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal voertuigen dat voor sloop wordt aangeboden daalt de laatste jaren, terwijl de export van tweedehands auto's toeneemt. In 2006 zijn 241 duizend voertuigen aangeboden voor sloop; 93,7% hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2006 is 3 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het betreft 241 duizend voertuigen: 93,7 procent hiervan is een personenauto en 6,3 procent een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 235 miljoen kg, waarvan de personenauto's 88,9 procent en de bedrijfsauto's 11,1 procent innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2006 respectievelijk 925 kg en 1 707 kg.
In 2006 is het aanbod van sloopvoertuigen 26,5 procent gedaald in vergelijking met 2000. Dit komt vooral door de toenemende export van tweedehands auto's.

Vooral meer tweedehands bedrijfsauto's geëxporteerd

De export van tweedehands auto's is sinds 2001 bijna elk jaar gestegen. In 2006 zijn ruim 267 duizend voertuigen aan het voertuigenpark onttrokken met als doel export. Dit betekent een terugval van 6 procent ten opzichte van 2005. De export van personenauto's is met een kleine 2 500 toegenomen, terwijl de export van bedrijfsauto's juist fors is afgenomen: van 106 duizend in 2005 naar 87 duizend in 2006. Globaal de helft van dit aantal vindt zijn weg naar Oostbloklanden, vooral naar Polen, Litouwen, Oekraïne en Wit-Rusland.

Sloopauto's zijn steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. In 2006 is 45 procent van de voertuigen die voor demontage worden aangeboden 16 jaar of ouder. In 2000 lag dit percentage nog op 22 procent. Ook wordt in 2006 van de voertuigen die jonger zijn dan 11 jaar slechts 10 procent ter demontage aangeboden, terwijl dit percentage rond de eeuwwisseling nog op 13 procent lag.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1 procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het aantal voertuigwrakken dat jaarlijks vrijkomt wordt berekend op basis van gegevens uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechiek en Informatie). In de cijfers zijn niet opgenomen de voertuigwrakken die voor sloop geïmporteerd worden. Meer informatie over de wijze waarop de gegevens over de demontage van voertuigwrakken worden berekend is te vinden in het artikel Voertuigwrakken (CBS, 2006a)
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Demontage van voertuigwrakken, 1996-2006 (indicator 0135, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.