Demontage van voertuigwrakken, 1996-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal voertuigen dat jaarlijks voor sloop wordt aangeboden daalt de laatste jaren, terwijl de export van tweedehands auto's toeneemt. In 2007 zijn 213 duizend voertuigen aangeboden voor sloop; 94,2 procent hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

In 2007 is 2,6 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar demontagebedrijven afgevoerd. Het betreft 213 duizend voertuigen: 94,2 procent hiervan is een personenauto en 5,8 procent een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 210 miljoen kg, waarvan de personenauto's 89,2 procent en de bedrijfsauto's 10,8 procent innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2007 respectievelijk 931 kg en 1 833 kg.
In 2007 is het aanbod van sloopvoertuigen 35 procent gedaald in vergelijking met 2000. Dit komt vooral door de toenemende export van tweedehands auto's.

Meer export tweedehands auto's

In 2007 zijn ruim 283 duizend voertuigen aan het voertuigenpark onttrokken met als doel export. Dit betekent een toename van 6 procent ten opzichte van 2006. De export van personenauto's is met bijna 29 duizend toegenomen, terwijl de export van bedrijfsauto's juist is afgenomen: van 87 duizend in 2006 naar 74 duizend in 2007. Globaal de helft van dit aantal vindt zijn weg naar Oostbloklanden, vooral naar Polen, Litouwen, Oekraïne en Wit-Rusland.

Sloopauto's zijn steeds ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. In 2007 zijn de geëxporteerde auto's gemiddeld 10,5 jaar oud. Bij auto's die naar de sloop worden gebracht, ligt de gemiddelde leeftijd rond de 15,5 jaar.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1 procent bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Demontage van voertuigwrakken
Omschrijving
Het aantal en gewicht van gedemonteerde personenauto's en bedrijfsauto's per jaar.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de demontage van voertuigenwrakken op basis van gegevens in het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie). Met behulp van het kentekenregister worden tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan in het onderzoeksjaar het kenteken ongeldig is verklaard: het gaat bij de uitval om de demontage van voertuigen, de export van tweedehands voertuigen, en voertuigen die buiten de openbare weg gebruikt worden. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen, aanhangers, opleggers en bromfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Voertuigwrakken (CBS, 2006).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, demontage, export en gebruik buiten de openbare weg zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), landsdeel en provincie. Voor de demontage zijn er cijfers per voertuigtype en brandstofsoort. Ten slotte zijn er gegevens over uitval, demontage, export en gebruik buiten de openbare weg per voertuigcategorie (personenauto's, bedrijfsauto's) en leeftijd van het voertuig.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
In de cijfers zijn niet de voor sloop geïmporteerde voertuigwrakken opgenomen.
Betrouwbaarheidscodering
A (integraal bestand van derden).

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Demontage van voertuigwrakken, 1996-2007 (indicator 0135, versie 09,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.