Demontage van voertuigwrakken, 1996-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Jaarlijks worden in Nederland circa 300 duizend voertuigen aangeboden voor sloop; ongeveer 95% hiervan betreft personenauto's.

Ontwikkeling

Ieder jaar wordt circa 5% van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar demontagebedrijven afgevoerd. In 2004 zijn circa 295 000 voertuigen voor demontage vrijgekomen, waarvan 275 000 personenauto's (circa 95%). Het aanbod sloopvoertuigen in 2004 is sinds 2000 met circa 10% gedaald. De toenemende export van tweedehandsauto's naar vooral landen in Oost-Europa is hier debet aan. Sinds 2001 is de export bijna elk jaar gestegen, in 2004 zelfs explosief. In 2004 zijn ten opzichte van 2003 bijna 40% meer auto's de grens overgegaan.In gewicht bedroeg de bijdrage van personenauto's bijna 90% van het totale aanbod van bijna 285 miljoen kg. Het gemiddelde leeggewicht van de voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's was in 2004 respectievelijk 907 kg en 1 853 kg.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1% bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden op StatLine (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het aantal voertuigwrakken dat jaarlijks vrijkomt wordt berekend op basis van gegevens uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechiek en Informatie). In de cijfers zijn niet opgenomen de voertuigwrakken die voor sloop geïmporteerd worden.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Demontage van voertuigwrakken, 1996-2004 (indicator 0135, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.