Demontage van voertuigwrakken, 1996-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal voertuigen dat voor sloop wordt aangeboden daalt de laatste jaren, terwijl de export van tweedehands auto's toeneemt. In 2005 zijn 252 duizend voertuigen aangeboden voor sloop; 92% hiervan is een personenauto.

Aanbod sloopauto's neemt af

Ieder jaar wordt circa 5% van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar demontagebedrijven afgevoerd. In 2005 gaat het om 252 duizend voertuigen; 92% hiervan is een personenauto en 8% een bedrijfsauto. In gewicht betreft het een totaal aanbod van 242 miljoen kg, waarvan de personenauto's 87% en de bedrijfsauto's 13% innemen. Het gemiddelde leeggewicht van de voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's is in 2005 respectievelijk 915 kg en 1 534 kg.
In 2005 is het aanbod van sloopvoertuigen 23% gedaald in vergelijking met 2000. Dit komt vooral door de toenemende export van tweedehands auto's.

Vooral meer tweedehands bedrijfsauto's geëxporteerd

Sinds 2001 is de export van tweedehands auto's bijna elk jaar gestegen. In 2005 zijn bijna 30 duizend gebruikte auto's meer uitgevoerd dan in 2004. Het aantal personenauto's is met 20 duizend afgenomen, terwijl de export van het aantal bedrijfsauto's juist fors is toegenomen: van 57 duizend in 2004 naar 106 duizend in 2005. De geëxporteerde auto's gaan vooral naar landen in Oost-Europa.

Sloopauto's zijn steeds ouder

In 2005 is circa 40% van alle autowrakken ouder dan 15 jaar. In 2000 lag dit percentage op ruim 20%. In 2005 is een personenauto gemiddeld 14,8 jaar op het moment dat hij voor demontage wordt aangeboden en een bedrijfsauto 13,2 jaar. Hiermee waren sloopauto's in 2005 gemiddeld 15 maanden ouder dan in 2000.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht slechts 1% bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Het aantal voertuigwrakken dat jaarlijks vrijkomt wordt berekend op basis van gegevens uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechiek en Informatie). In de cijfers zijn niet opgenomen de voertuigwrakken die voor sloop geïmporteerd worden.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Demontage van voertuigwrakken, 1996-2005 (indicator 0135, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.