Sloop en export van motorvoertuigen, 2000-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het jaarlijks aantal motorvoertuigen (exclusief motorfietsen) dat voor sloop wordt aangeboden laat na jaren van daling, de laatste drie jaar een stijging zien. In 2018 zijn er 242 duizend motorvoertuigen aangeboden voor sloop; 93 procent hiervan is een personenauto. Het aantal gesloopte voertuigen zit hiermee nog altijd onder het niveau van 2000. De export van tweedehands auto's is ten opzichte van 2000 juist toegenomen. In 2018 zijn er 318 duizend motorvoertuigen geëxporteerd.

Aanbod motorvoertuigen voor sloop neemt weer toe

In 2018 is 2,6 procent van het Nederlandse motorvoertuigenpark naar een demontagebedrijf afgevoerd. Het gaat om 242 duizend voertuigen. Hiervan is 93 procent een personenauto en 7 procent een bedrijfsmotorvoertuig. In 2000 bedroeg het aantal sloopvoertuigen nog 328 duizend en is vervolgens gedaald tot 202 duizend in 2015. De afgelopen drie jaar is het aanbod voor sloop toegenomen van 202 duizend naar 242 duizend, een stijging van 20 procent.
In gewicht betreft het aanbod gesloopte motorvoertuigen in 2018 258,5 miljoen kg. Hiervan is 89 procent een personenauto en 11 procent een bedrijfsmotorvoertuig. Vergeleken met tien jaar geleden zijn zowel de voor sloop aangeboden personenauto's als bedrijfsvoertuigen in totaal gesloopt gewicht toegenomen.
Het gemiddelde leeggewicht van de voor sloop vrijgekomen personenauto's en bedrijfsmotorvoertuigen is in 2018 respectievelijk 1 021 kg en 1 684 kg.

Sloopregelingen op gemeentelijk niveau

Bij het bekijken van het aantal gesloopte voertuigen over langere tijd, valt de stijging in het aantal sloopvoertuigen in 2009 op. Door de Nationale sloopregeling en de lokale sloopregelingen in Den Haag en Amsterdam kende het aanbod van sloopvoertuigen in 2009 een piek. De sloopregelingen hadden tot doel oude, vervuilende auto's te vervangen door nieuwe, schonere auto's. In de jaren na 2009 daalt het aantal sloopvoertuigen weer. De laatste drie jaar is het aantal sloopvoertuigen weer gestegen. In deze recente jaren zijn er geen landelijke sloopregelingen van kracht, maar wel regelingen op gemeentelijke niveau. In 2018 zijn er onder andere sloopregelingen in de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Arnhem.

De voor sloop aangeboden motorvoertuigen worden ouder

Voertuigen kennen een steeds langere levensduur. De gemiddelde leeftijd van de motorvoertuigen die in 2018 naar de sloop zijn gebracht bedraagt 18,1 jaar. In 2012 was dat nog 16,3 jaar.
Tussen 2012 en 2013 neemt door de afschaffing van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting voor oldtimers in het Regeerakkoord Rutte II de sloop van voertuigen van 24 jaar en ouder met 57 procent toe. Van 2013 naar 2014 komt daar nog een kwart extra gesloopte voertuigen bij. Op deze wijze zijn er in 2014 bijna twee maal zoveel oude voertuigen gesloopt dan in 2012. In 2015 is er echter weer een omslag. Het aantal gesloopte voertuigen van 24 jaar en ouder halveert dan en blijft sindsdien rond de tien duizend hangen. In 2018 zijn er in totaal 11 047 voertuigen van 24 jaar en ouder naar de sloop gebracht, bijna 1 700 meer dan in 2017 (+18 procent)

Export van tweedehands motorvoertuigen

De export van tweedehands motorvoertuigen is tussen 2000 en 2012 verdrievoudigd van 131 duizend naar 406 duizend voertuigen. Vooral in de jaren 2003 - 2005 en 2010 - 2012 is er een flinke groei geweest in de uitvoer. Na 2012 zijn er weer minder motorvoertuigen uitgevoerd. In 2018 komt het totaal aantal uitgevoerde motorvoertuigen uit op 318 duizend, 11 procent meer dan in 2017.
De uitvoer van oude motorvoertuigen van 24 jaar en ouder, laat over de jaren heen hetzelfde beeld zien als de sloop van deze oude voertuigen. Namelijk een forse stijging in 2013 en 2014 en in 2015 de omslag. In 2014 was het aantal geëxporteerde motorvoertuigen van 24 jaar of ouder 24,2 duizend. Daarna loopt het aantal terug tot 12,8 duizend geëxporteerde oude motorvoertuigen in 2018. Veel van de geëxporteerde voertuigen vinden hun weg naar België, Oost Europa en Afrika. De in 2018 geëxporteerde motorvoertuigen waren gemiddeld 12 jaar oud. In 2013 was dit nog 11,5 jaar.

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in de databank StatLine van het CBS.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Sloop en export van motorvoertuigen
Omschrijving
Ontwikkeling van het aantal en het gewicht van voor sloop aangeboden personenauto's en bedrijfsauto's per jaar en voertuigtype.
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Het CBS berekent de voor sloop aangeboden motorvoertuigen op basis van gegevens in het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW). Op basis van deze registratie worden integrale tellingen gemaakt van alle voertuigen waarvan het kenteken ongeldig is verklaard in het onderzoeksjaar en die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenbestand voorkomen. Het gaat daarbij om uitval wegens: sloop / demontage, export, of het buiten registratie stellen van het voertuig. Het betreft personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen. Motorfietsen zijn hierin niet begrepen.
Meer informatie over de berekeningswijze is te vinden in het artikel Motorvoertuigen: uitval door sloop, export en buitenregistratiestelling (CBS, 2010).
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Gegevens over uitval, sloop, export en buitenregistratiestelling zijn beschikbaar per voertuigtype (personenauto's, bestelauto's, vrachtwagens, trekkers, speciale voertuigen en autobussen), naar leeggewicht van het voertuig, landsdeel en provincie.
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
20
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Sloop en export van motorvoertuigen, 2000-2018 (indicator 0135, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.