Afval

Aantal voertuigwrakken, 1996-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Jaarlijks worden in Nederland ruim 300 duizend voertuigen buiten gebruik gesteld voor sloop; ongeveer 95% hiervan zijn personenauto's.

    Eenheid 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003
                   
Demontage                
Personenauto's x 1 000 253 247 271 310 304 295 292
    miljoen kg 223 217 238 275 271 264 264
Bedrijfsauto's                
w.v. bestelauto's x 1 000 10,9 11,4 13 15 16,1 16,4 15,8
    miljoen kg 12 12,6 14,5 17,3 18,4 18,9 18,4
  overige 1) x 1 000 2,4 1,8 2,1 2,1 2,6 2,3 2,0
    miljoen kg 15,9 11,1 13,6 13,3 17,2 14,9 12,9
                   
Bron: CBS (2004a,b). CBS/MC/sept04/0135
1) Zoals vrachtauto's, trekkers en autobussen.

Ontwikkeling

Ieder jaar wordt circa 5% van het Nederlandse motorvoertuigenpark buiten gebruik gesteld voor sloop.

Demontage van voertuigwrakken in 2003

In 2003 zijn circa 310 duizend voertuigen voor demontage vrijgekomen, waarvan 292 duizend personenauto's (circa 95%). In gewicht bedroeg de bijdrage van personenauto's bijna 90% van het totale aanbod van 295 miljoen kg. Het gemiddelde leeggewicht van voor demontage vrijgekomen personenauto's en bedrijfsauto's was in 2003 respectievelijk 903 kg en 1 759 kg.

Relevantie

Hoewel voertuigwrakken qua gewicht minder dan 1% bijdragen aan de totale afvalberg (exclusief baggerspecie en mestoverschotten), brengt de verwijdering van voertuigwrakken van oudsher grote milieuproblemen als ruimtebeslag en bodemverontreiniging met zich mee.

Referenties

Relevante informatie

  • Meer informatie over de demontage en uitval van voertuigen is te vinden in StatLine (CBS).

Technische toelichting

Technische toelichting

Het aantal voertuigwrakken dat jaarlijks vrijkomt wordt berekend op basis van het kentekenregister van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (Centrum voor Voertuigtechiek en Informatie). In de gegevens zijn niet de voertuigwrakken opgenomen die voor sloop geïmporteerd worden.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2004). Aantal voertuigwrakken, 1996-2003 (indicator 0135, versie 05 , 17 september 2004 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.