Ontwikkelingen in de maatschappij

NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over 2007 wijzen uit dat producenten een grotere bijdrage aan de milieudruk leveren dan de consumenten.

Emissies in 2007* CO2 N2O CH4  CFK's en halonen NOx
           
  miljoen kg   1 000 kg miljoen kg
           
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) 202 590 51 749 162 702
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) 202 590 51 749 162 498
w.v. Consumenten (1) 36 403 1 17 53 53
  Producenten (2) 165 390 49 486 91 518
  Overige herkomst binnenland (3) 798 0 246 19 0
Uit het buitenland (5)         204
           
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) 202 590 51 749 162 702
Opname door producenten (7)          
Naar het buitenland (8)         511
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)          
w.v. Klimaatverandering 202 590 50 749    
  Ozonlaagaantasting       162  
  Verzuring         191
  Vermesting          
  Afvalbeheer          
           
Emissies in 2007* SO2 NH3 P N Afval 1)
           
  miljoen kg      
           
Totale emissie naar herkomst (6=4+5) 259 154 85 1 059 52 361
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3) 1 310 133 75 712 51 835
w.v. Consumenten (1) 1 9 16 121 9 079
  Producenten (2) 130 124 59 597 42 756
  Overige herkomst binnenland (3) 0 0 0 -5 0
Uit het buitenland (5) 128 21 10 347 526
           
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9) 259 154 85 1 059 52 361
Opname door producenten (7)     22 118 47 107
Naar het buitenland (8) 195 77 10 459 3 118
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)          
w.v. Klimaatverandering          
  Aantasting ozonlaag          
  Verzuring 154 77      
  Vermesting     53 482  
  Afvalbeheer         2 137
           
Bron: CBS (2008). CBS/MNC/dec08/0212
1) Cijfers 2005.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2008) en de publicatie Milieurekeningen (CBS, 2008).

Referenties

  • CBS (2008). Nationale Rekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2008). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num. 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven

NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007

Omschrijving

De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Methodiek beschrijving: Milieurekeningen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

CBS (2008). Milieurekeningen 2007;Beschrijving Milieurekeningen

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007 (indicator 0212, versie 08 , 16 december 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.