NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Voorlopige cijfers over 2007 wijzen uit dat producenten een grotere bijdrage aan de milieudruk leveren dan de consumenten.

Emissies in 2007*CO2N2OCH4 CFK's en halonenNOx
      
 miljoen kg 1 000 kgmiljoen kg
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)202 59051749162702
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)202 59051749162498
w.v.Consumenten (1)36 4031175353
 Producenten (2) 165 3904948691518
 Overige herkomst binnenland (3) 7980246190
Uit het buitenland (5)     204
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)202 59051749162702
Opname door producenten (7)     
Naar het buitenland (8)    511
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v. Klimaatverandering202 59050749  
 Ozonlaagaantasting   162 
 Verzuring    191
 Vermesting     
 Afvalbeheer     
      
Emissies in 2007*SO2NH3PNAfval 1)
      
 miljoen kg   
      
Totale emissie naar herkomst (6=4+5)259154851 05952 361
Nederlandse ingezetenen (4=1+2+3)1 3101337571251 835
w.v.Consumenten (1)19161219 079
 Producenten (2) 1301245959742 756
 Overige herkomst binnenland (3) 000-50
Uit het buitenland (5) 1282110347526
      
Totale emissie naar bestemming (10=7+8+9)259154851 05952 361
Opname door producenten (7)  2211847 107
Naar het buitenland (8)19577104593 118
Bijdrage aan milieuthema's (9=6-7-8)     
w.v.Klimaatverandering     
 Aantasting ozonlaag     
 Verzuring15477   
 Vermesting  53482 
 Afvalbeheer    2 137
      
Bron: CBS (2008).CBS/MNC/dec08/0212
1) Cijfers 2005.

Herkomst en bestemming van stoffen

De tabel bevat een sluitende beschrijving van de herkomst en bestemming van een aantal milieuverontreinigende stoffen. Algemeen kan men stellen dat de producenten een duidelijk grotere bijdrage leveren dan de consumenten. Een uitgebreider overzicht is te vinden in de publicatie Nationale Rekeningen (CBS, 2008) en de publicatie Milieurekeningen (CBS, 2008).

Bronnen

  • CBS (2008). Nationale Rekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • CBS (2008). Milieurekeningen 2007. CBS, Voorburg/Heerlen
  • Verduin, H. (1999). Integration of energy statistics in the National accounts. Eurostat report, concerning the project entitled: "the further development of the NAMEA and its application in the Netherlands", module 1, ref.num. 98/562/2040/b4/mm. Eurostat, Luxemburg.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007
Omschrijving
De herkomst en bestemming van milieuverontreinigende stoffen volgens het systeem van Nationale rekeningen
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Methodiek beschrijving: Milieurekeningen
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
CBS (2008). Milieurekeningen 2007;
Beschrijving Milieurekeningen
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). NAMEA: herkomst en bestemming van stoffen voor 2007 (indicator 0212, versie 08,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.